Τι σημαίνουν οι αριθμοί που έχει κάθε αεροδιάδρομος

Κάθε διάδρομος φέρει τους αριθμούς από το 01 μέχρι το 36, διαφέρουν κατά 18, που αντιστοιχεί δηλαδή στις 180°

Futsal Accessories

Τίποτα δεν είναι τυχαία σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σε κάθε αεροδρόμιο- διεθνές ή μη, μικρό ή μεγάλο. Όλα έχουν το ρόλο τους και την συμβολή τους, για την ομαλή λειτουργία των πτήσεων.

Κάθε αεροδιάδρομος προσγείωσης -απογείωσης σε όποιο αεροδρόμιο του κόσμου, φέρει δυο διψήφιους αριθμούς, ώστε να είναι αναγνωρίσιμοι από τους πιλότους. Κάθε διάδρομος φέρει τους αριθμούς από το 01 μέχρι το 36, διαφέρουν κατά 18, που αντιστοιχεί δηλαδή στις 180° (ευθεία γωνία), που σχηματίζουν οι δύο αντίθετες άκρες κάθε διαδρόμου. Οι αριθμοί από το 01 -36 αντιστοιχούν με τα δύο πρώτα ψηφία του τριψήφιου αζιμουθιακού προσανατολισμού του διαδρόμου σε σχέση με τον μαγνητικό βορρά (από 000 έως 359 μοίρες) με στρογγυλοποίηση 10 μοιρών, όπως αναφέρει η wikipedia.

Υπάρχει πιθανότητα, γράφει το Business Insider, τα μεγάλα αεροδρόμια να διαθέτουν δυο παράλληλους αεροδιαδρόμους που διαθέτουν τους ίδιους αριθμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μετά τους αριθμούς μπαίνουν τα γράμματα L, C ή R που αντιστοιχούν στις λέξεις αριστερά (left), δεξιά (right) και κέντρο (center). Οι αεροδιάδρομοι, χρησιμοποιούνται και προς τις δυο κατευθύνσεις – εξ ου και διαθέτουν διαφορετικό αριθμό αναγνώρισης. Για παράδειγμα, ο διάδρομος 33 είναι η μια κατεύθυνση, ενώ ο διάδρομος 15 είναι η άλλη κατεύθυνση. Τότε ο διάδρομος, αναφέρεται ως 15/33.

Πηγή